Vandas historia 1946–1977

15,00 

Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka
2004, Vantaa City publications
555 pages, hardcover
ISBN: 952-443-105-X

Pekka Ahtiainen and Jukka Tervonen’s study of the recent past (1946–1977) of Vantaa is a multifaceted description of the development of Vantaa from a rural municipality to being market town and a city. The book is in Swedish. It is also available in Finnish.

Filosofie doktorerna Pekka Ahtiainens och Jukka Tervonens undersökning rörande Vandas närhistoria (1946–1977) är modern lokalhistoria. Verket ger en mångsidig bild av Vandas utveckling från landskommun till köping och stad, av invånarnas glädjeämnen och sorger på den våldsamt växande orten. 

Verket ger en mångsidig insikt i allt från debatterna i fullmäktiges plenisal till daghemmens vardag, från planerarnas arbetsrum till höghus- och småhusinvånarnas vardagsverklighet, från fabrikshallarnas dån till striden om en förbättring av tillståndet i Vanda å. Uppkomsten av dagens Vanda åskådliggörs genom ett omfattande bild- och statistikmaterial samt av olika skribenters fördjupande texter. 

Dimensions: 245 mm x 180 mm x 40 mm

Only 2 available

SKU: 2000067 Category:

Additional information

Weight 1,6 kg