Tillgänglighetsbeskrivning

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Vanda stad.
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://verkkokauppa.vantaa.fi/ och har skapats 07.09.2021.
Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.
Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Uppfyllelse av kraven

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Via e-post


Feedback kan ges via e-post till kirjaamo@vantaa.fi.

Andra sätt


Du kan också ge feedback genom att besöka Vantaa Info eller genom att ringa Vantaa Infos servicenummer 09 8392 2133, Vantaa Info.

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss om du vill meddela brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in ett klagomål och hur det behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000