Helsinge sockens historia III

12,00 

Kuisma, Markku
1992, Utgiven av Vanda stad
477 sidor, inbunden
ISBN: 951-8959-27-7

Den tredje delen av FD Markku Kuismas Helsinge sockens historia behandlar tidsskedet från Stora ofreden till landskommunens tillkomst, åren 1713–1865. Boken ägnar speciell uppmärksamhet åt socknens position som ett starkt centrum för den tidiga industrialismen i Finland. Exportsågarna, bergsindustrin samt uppbyggandet av Sveaborgs fästning och senare av huvudstaden skapade förutsättningar även för utvecklingen av närings och befolkningsstrukturen i Helsinge från förra hälften av 1700-talet och påverkade väsentligt utformningen av olika sidor av sockenbornas vardagsliv.

Verket utgör en fortsättning på FD Markku Kuismas mycket uppskattade del II av Helsinge sockens historia, som behandlar åren 1550–1713.

Boken finns att få också på finska

Mått: 245 mm x 180 mm x 35 mm

Endast 3 tillgängliga

Artikelnr: 2000079 Kategori:

Mer information

Vikt 1,4 kg