Forntiden i Vanda

17,00 

Leskinen, Sirpa & Pesonen, Petro
2009, Vantaa City publications
336 pages, hardcover
ISBN: 978-952-443-302-0

Forntiden i Vanda by Sirpa Leskinen and Petro Pesonen is a general presentation of Vantaa’s past, from the beginning of the Stone Age to the end of the Iron Age. The book is in Swedish. It is also available in Finnish.

Forntiden i Vanda författad av Sirpa Leskinen och Petro Pesonen ger en översikt över stadens förflutna ända från stenålderns början till slutet av järnåldern. Den forntida människans liv skildras utgående från fasta fornlämningar och fornfynd från Vanda. Samtidigt presenteras nya resultat on Finlands förhistoria och arkeologiska forskning. De många illustrationerna berättar om de forna Vandabornas levnadsförhållanden och visar hur man levde under forntidens olika skeden. 

Dimensions: 245 mm x 180 mm x 21 mm

Only 1 available

SKU: 2000002 Category:

Additional information

Weight 1,1 kg